top of page

גבעת התחמושת 6, חולון

מצב קיים 

אח'י דקר 14-16.jpg

פרויקט עתידי​ - בשלב טרום הגשת תכניות בעירייה

היזם והקבלן: חברת ר.צ. הבונים בניין והנדסה בע"מ

מנהל פרויקט : "עיר דוד"- מר דוד אלישקוב

bottom of page